Правила за връщане

Продукти: Клиентът се информира за наличността на продуктите чрез подходящи устни указания. Онлайн магазинът включва налични продукти и продукти с надпис „не са налични“. Също така различните продуктови предложения, които се появяват в онлайн магазина, са винаги валидни до изчерпване на количествата. Всички клиенти са длъжни да разопаковат и проверят артикулите, както и да уведомят фирмата в случай на естетически дефекти в рамките на 10 дни. След 10 дни се счита, че артикулите са получени в отлично състояние.

Връщане на продукти, таксувани от КОМПАНИЯТА: Връщане на продукти, таксувани от КОМПАНИЯТА, може да се извърши във всички случаи, при които поръчката е изпълнена неправилно, т.е. в случай на доставка на артикул различни от поръчаните по вид или количество или в случай на доставка, опаковката на артикула е повредена, изцяло или частично, или ако се установи, че артикулът е дефектен. В този случай клиентът трябва или да не приеме получаването на продукта от самото начало, или да поиска връщането му, след консултация с КОМПАНИЯТА. Продуктите трябва да бъдат върнати в състоянието, получено от клиента. В случай, че не бъдат върнати, в уговорения час след консултация с КОМПАНИЯТА, тогава Онлайн магазинът има право да не приеме връщането и съответно да откаже замяната. Във всички случаи връщането на продукта, който трябва да бъде заменен, трябва да се извърши заедно с всички документи, които придружават продукта (напр. DAT, A. Retail и др.) и неговата пълна опаковка. Връщането на продуктите, които се таксуват от нашата фирма, ще се извършва чрез куриер, а не в някой от нашите магазини. В случай на връщане на продуктите и при условие, че продуктите са били предварително получени и проверени от нашата компания, кредитна карта ще бъде изрязана за следващата покупка или парите ще бъдат върнати на клиента чрез анулиране на таксата за кредитна карта, което ще бъде направено с грижата на нашата компания. В случай, че продуктите бъдат върнати повредени или непълни, Онлайн магазинът има право да поиска обезщетение от клиента, чийто размер ще се определя от състоянието на продуктите и да продължи едностранно и без каквото и да е друго при пълно или частично компенсиране на това твърдение. срещу клиента.

Връщане на продукти, които се считат за дефектни при доставка за сметка на КОМПАНИЯТА: В случай, че продукт/ите се считат за дефектен при доставката, връщането на този/те ще бъде направени за сметка на ФИРМАТА. В този случай връщането на дефектния(ите) продукт(и) може да се извърши или от самия клиент във всеки магазин, поддържащ търговската марка „Kalogiros“ в цялата страна, или чрез изпращането му/тях, КОМПАНИЯТА ще бъде таксувана с разходите за събиране от по негов абсолютен избор и след консултация на клиента със служителите на Онлайн магазина на Фирмата.

Връщането на продуктите, които се считат за дефектни при доставка на клиента, ще се извърши в рамките на десет (10) календарни дни от доставката на клиента

В същото време продуктът не трябва да бъде повреден и трябва да има всички оригинални документи, които придружават продукта (напр. ДДС, търговия на дребно и т.н.) и пълната му опаковка.< /p>

В случай на връщане на продуктите и при условие, че са били предварително получени и проверени от КОМПАНИЯТА, възстановяването на сумата на клиента ще бъде извършено в случай на плащане с кредитна карта , с анулиране на таксата за кредитна карта на клиента, което ще се извършва под надзора на КОМПАНИЯТА и в случай на плащане в брой, ако клиентът е избрал опцията „вземане от магазина“, това ще стане чрез връщане на неговия пари му от магазина, където е направил покупката. Ако клиентът е закупил продукт, който е бил счетен за дефектен при доставката и има право да го върне за сметка на КОМПАНИЯТА, съгласно посочените по-горе специфични разпоредби, тогава той може да върне на КОМПАНИЯТА, както и допълнителни продукти от този вид.

 

Оттегляне

Клиентът има право да се откаже от продажбата до 14 дни след получаване на цялата поръчка, без да посочва причина и без такса, ако артикулите от поръчката са в отлично състояние, неизползвани и в оригиналната си опаковка.

Декларацията за оттегляне може да бъде направена писмено или по електронен път и КОМПАНИЯТА е длъжна да изпрати потвърждение за получаване на декларацията за оттегляне веднага щом узнае за това. След изявлението за отказ, КОМПАНИЯТА се задължава да върне на клиента стойността на поръчката, включително първоначалните разходи за доставка, в рамките на 14 календарни дни от деня, в който е била уведомена за оттеглянето.

Възстановяването на суми в случай на теглене може да се извърши по следните начини:

Възстановяването на сумата на клиента ще се извърши в случай на плащане с кредитна карта, с анулиране на дебита на кредитната карта на клиента, което ще стане с грижата на КОМПАНИЯТА а в случай на плащане в брой, ако клиентът е избрал опцията “получаване от магазина”, ще стане чрез връщане на парите му от магазина, от който е направил покупката.

В случай на плащане в брой, ако клиентът е избрал опцията “вземане от магазина”, сумата ще му бъде възстановена от магазина, в който е получил продукта. При всеки друг случай на плащане в брой връщането ще се извърши по банкова сметка, посочена от клиента на КОМПАНИЯТА.

Връщането ще бъде извършено в рамките на четиринадесет (14) работни дни както от продукта, така и от цената.

Клиентът е отговорен да компенсира КОМПАНИЯТА, ако е използвал различна от необходимото за определяне на естеството, характеристиките и функцията на стоката в периода до декларацията за отказ и КОМПАНИЯТА има право да договори с клиента нейното обезщетение дори при взаимно прихващане. В случай, че оттеглянето се отнася до предоставяне на услуги, клиентът трябва да заплати сума, съизмерима с предоставената до изявлението за отказ. Ако потребителят упражни правото на отказ, всички сключени договори изтичат автоматично, безплатно за клиента.