Uvjeti korištenja

Autorsko pravo na sadržaj ove web stranice regulirano je grčkim, europskim i međunarodnim zakonom o autorskim pravima i vlasništvo je Kalogirosa. Nijedan dio ove stranice ne smije se reproducirati bez našeg pismenog dopuštenja. Prikaz ili reprodukcija sadržaja Kalogirosa dopuštena je samo nakon pismenog dopuštenja same tvrtke.

Prikaz i objava informacija i elemenata kao što su logotipi, imena itd. na web stranici Kalogiros koji se tiču ​​njega ili trećih strana zaštićeni su odredbama o zaštitnim znakovima i ne bi se trebali tumačiti kao automatsko licenciranje njihovog prava korištenja.

Kalogiros nije odgovoran za bilo kakve pogreške u razmjeni podataka.

Kalogiros nije odgovoran za sadržaj, proizvode i usluge Kalogirosa.

Korištenje web stranice Kalogiros mora biti izvedeno na način da 1) njezinu upotrebu ne ometaju treće strane, 2) da je u skladu s primjenjivim zakonima i 3) da je ne uzrokuje štetu pruženim uslugama i mreži koja ih pruža.

Politika privatnosti

Kalogiros pruža maksimalnu moguću zaštitu osobnih podataka svojih posjetitelja i u potpunosti je u skladu s važećim zakonodavstvom Agencije za zaštitu osobnih podataka 2472/97 kao i s europskim Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) koja stupa na snagu 25.05.2018. obvezala se na donošenje i punu provedbu relevantnih zakonodavnih mjera.

Kalogiros je poduzeo potrebne tehničke mjere kako bi osigurao zaštitu osobnih podataka tijekom pohrane, obrade i pohrane.

Prikupljanje, obrada i zaštita osobnih podataka – prava subjekta

Kalogiros zadržava pravo održavanja datoteke kao i obrade osobnih podataka korisnika ako je potrebno (npr. ime, adresa e-pošte), koji će biti sadržani u bazi podataka platformi, putem web stranice. Kalogiros će prikupljati osobne podatke korisnika samo u slučajevima dobrovoljnog davanja ustupke za pristup aplikacijama i uslugama dostupnim putem web stranice. Kalogiros ni pod kojim okolnostima neće tražiti osobne podatke određenih kategorija korisnika.

Kada se korisnik registrira na web-mjestu u svrhu pružanja usluga, registracija njegovih podataka podrazumijeva njegov pristanak na prikupljanje, obradu i korištenje njegovih osobnih podataka na temelju uvjeta ove politike privatnosti. Također, prije dovršetka postupka registracije (aktivacija računa se postiže praćenjem poveznice poslane na deklarirani e-mail) korisnik mora izričito i izričito dati svoju suglasnost prihvaćanjem ovoga. Konkretno, korisnik, poput Kalogirosa, mora prihvatiti i pristati na uvjete odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) 679/2016, koja stupa na snagu 25. svibnja 2018., u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka korisnika. podatke putem web stranice, u svrhu pristupa korisnika dostavljenim elektroničkim aplikacijama, njegovu uslugu, podršku i izvršavanje odnosa između korisnika i Kalogirosa uz poseban pristanak korisnika.

Od korisnika će se također tražiti izričit pristanak da Kalogiros šalje elektronička ažuriranja o proizvodima i uslugama, osim ako je izričito navedeno da je prestao primati ažuriranja . U svakom slučaju, korisnik ima pravo prigovoriti korištenju njegove e-pošte ili drugih podataka za slanje ažuriranja usluge kad god želi slanjem zahtjeva na obrazac za e-poštu

Kalogiros je u potpunosti usklađen s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) 679/2016. Prema relevantnim odredbama, osobni podaci podliježu zakonitoj i poštenoj obradi na transparentan način. Prikupljanje osobnih podataka korisnika provodi se samo u određene, eksplicitne i zakonske svrhe bez da podliježe obradi koja nije u skladu s izvornim svrhama. Osobni podaci korisnika mogu se obrađivati ​​samo za arhiviranje, poboljšanje usluga platforme ili statističke svrhe. Osim toga, poduzete su mjere kako bi se osigurala točnost osobnih podataka, kao i ispravak ili brisanje od strane samog korisnika. Zadržavanje podataka vrijedi samo za vrijeme potrebno za rad računa svakog korisnika. Kalogiros ne čuva osobne podatke koje su korisnici izbrisali (trenutačno brisanje čak i iz sigurnosnih kopija). Istodobno, korisnici imaju kad god žele pravo pristupa, obrade, ispravka, brisanja, ograničenja ili prenosivosti, prigovora i prigovora kako je predviđeno propisom. Dotični korisnik može prijeći na gore navedene radnje nakon slanja relevantnog zahtjeva u obrascu za elektroničku komunikaciju.

Prikupljanje općih podataka i informacija

Tijekom pregledavanja web stranice Kalogiros, podaci o korisniku prikupljaju se i pohranjuju u datoteke zapisnika na poslužitelju. Takve informacije odnose se na IP adresu korisnika, operativni sustav, datum i vrijeme poziva na poslužitelj kao i druge relevantne podatke. Te podatke korisnik ne može identificirati, a njihova upotreba je samo za olakšavanje nesmetanog rada poslužitelja.

Identifikacija korisnika

Provjera autentičnosti korisnika/kupca vrši se pomoću dva koda:

A) Lozinka i

B) Lozinka,

Ulaskom na stranicu korištenjem gore navedenih kodova korisnik/kupac dobiva pristup svojim osobnim podacima uz apsolutnu sigurnost. Korisnik ima mogućnost mijenjanja tajne sigurnosne šifre (lozinke) koliko god puta želi. Korisnik jedini ima pravo pristupa svojim podacima i isključivo je odgovoran za čuvanje povjerljivosti trećih osoba. Naša web stranica neće otkriti niti objaviti osobne podatke i informacije korisnika/kupaca.

Osiguravanje privatnosti prijenosa vaših osobnih podataka

Osiguravanje povjerljivosti prijenosa osobnih podataka korisnika vrši se pomoću SSL-128-bitnog protokola za šifriranje.

Kriptografija

Kada korisnik pregledava našu stranicu, svi korisnički podaci i osobni podaci kriptirani su prema 128-bitnom SSL protokolu za šifriranje. Šifriranje je način šifriranja informacija sve dok ne stignu do primatelja, koji ih dešifrira odgovarajućim ključem.

E-trgovina

Ova stranica svojim posjetiteljima/korisnicima pruža mogućnost kupnje proizvoda ili usluga putem aplikacija za e-trgovinu, u skladu s posebnim uvjetima relevantnog zakonodavstva koji osigurava zaštitu dostavljenih osobnih podataka od strane korisnika tijekom korištenja ovih usluga.

U slučajevima kada se aplikacije e-trgovine odvijaju između korisnika/članova i stranice, stranica mora biti u skladu s odlukom Z1-496/2000 o prodaji na daljinu i odredbama Zakona 2251/ 1994. o zaštiti potrošača. Web stranica je dužna obavijestiti svoje kupce o a) karakteristikama svojih proizvoda i/ili usluga, b) cijeni, c) količini i troškovima dostave, d) porezu na dodanu vrijednost ako nije uključen u cijenu, e) način plaćanja, f) način isporuke i izvršenja, g) trajanje trenutne ponude ili njezina cijena i h) pravo na odustanak.

Podaci o kreditnoj kartici

Aplikacijama za e-trgovinu na ovoj web stranici upravlja pružatelj treće strane, bankarska institucija ili zakonski licencirani pružatelj platnih usluga Bank of Greece. Proces plaćanja provodi se prema uvjetima relevantnog pružatelja usluga na čiju se web stranicu vrši sigurna preporuka (preusmjeravanje). Kreditna kartica koju je posjetitelj/korisnik prijavio za izvršenje plaćanja usluga/proizvoda web stranice, naplaćuje se samo za konkretnu transakciju, osim ako posjetitelj/korisnik nije izričito naveo svoju suglasnost za automatsko terećenje svoje kreditne kartice za obnavljanje njegove pretplate ili usluge. Internetska stranica nije odgovorna za uvjete transakcije niti uvjete korištenja osobnih podataka s kojima su usklađeni pružatelji s kojima surađuje u cilju dovršetka komercijalnih transakcija.

Obrasci za kontakt

Prilikom pregledavanja web stranice Kalogiros korisnici imaju priliku komunicirati putem kontakt obrasca ili obrasca zahtjeva za cjenik i drugih informacija. Prilikom ispunjavanja i slanja obrasca poslani podaci poput e-pošte, imena, datuma i vremena slanja te IP korisnika pohranjuju se na poslužitelju.

Pretplatite se na bilten

Na web stranici Kalogiros korisnici se mogu pretplatiti na newsletter. U tom slučaju osobni podaci poput e-pošte, imena, datuma i vremena slanja te IP korisnika pohranjuju se na našem poslužitelju za slanje informativnih i edukativnih e-mailova. Primatelj ima kad god želi mogućnost zatražiti prestanak primanja informativnih e-poruka odabirom odjave s dotičnog newslettera.

Komentari bloga

Korisnici na ovoj stranici imaju mogućnost objavljivanja svojih pogleda i komentara na blogu. U tom slučaju osobni podaci poput imena, e-pošte, datuma i vremena registracije te njihova IP adresa pohranjuju se na našim poslužiteljima. U slučaju da je korisnički partner postavio komentar na post na blogu gdje su i prethodni korisnici objavili komentar, tada se prethodni korisnici obavještavaju e-poštom o novom komentaru. Kalogiros također ima pravo provjeriti prije objavljivanja komentara te pravo ne objaviti ili izbrisati, ako nisu u skladu s općim pravilima korištenja ili u slučajevima kada su komentari reklamne prirode. su veze ili html kodovi, izazivaju sukobe s drugim korisnicima, sadrže uvredljiv, rasistički ili nemoralan sadržaj.

Korisnička prava

Korisnici imaju pravo zahtijevati elektroničku kopiju podataka koje su prikupili, kao i njihovo potpuno brisanje. Iznimke su slučajevi u kojima se podaci moraju čuvati u porezne svrhe, kao npr. nakon fakturiranja usluga, pri čemu se njihovi podaci moraju čuvati u računovodstvenom programu i u dosjeima računovodstvenog ureda koji nas opslužuje.

Točnije, prava korisnika u vezi s osobnim podacima koje su dali su sljedeća:

Pravo na informacije

Korisnici imaju pravo zatražiti informacije o osobnim podacima koje su dali i zadržani na ovoj stranici.

Pravo pristupa

Korisnici imaju pravo zatražiti pristup zadržanim osobnim podacima kao i informacijama o svakoj obradi. Konkretno, imaju pravo zahtijevati informacije o svrhama obrade, kategorijama objavljenih osobnih podataka, primateljima, njihovom zadržavanju i vremenu obrade, postojanju prava na prigovor Tijelima za zaštitu osobnih podataka, podrijetlu podatke kada ih ne daju sami korisnici.

Pravo na ispravak

Korisnici imaju pravo zahtijevati ispravak svojih podataka u slučaju netočnog unosa ili izmjene.

Pravo na brisanje

Korisnici imaju pravo zahtijevati djelomično ili potpuno brisanje svojih osobnih podataka kada se to više ne smatra potrebnim ili kada žele opozvati svoj pristanak. Kalogiros će vas, ovisno o slučaju, obavijestiti o potpunom ili djelomičnom brisanju vaših podataka ili nemogućnosti brisanja određenih podataka. Nemogućnost brisanja vrijedi u slučaju nekih zakona ili ispunjenja dužnosti u javnom interesu, prava na slobodu izražavanja i pravnog zahtjeva koji zahtijeva njihovo očuvanje.

Ograničenje desno

Korisnici imaju pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših podataka, kvantitativno, vremensko i u odnosu na svrhu obrade. Konkretno, ograničenje se može odnositi na (1) ili određenu kategoriju podataka, (2) ili svrhe obrade, (3) ili slučajeve u kojima se obrada podataka smatra nezakonitom, ali korisnici je ne žele izbrisati jer njihovo očuvanje može poslužiti u druge svrhe.

Prenosivost desno

Korisnici imaju pravo zatražiti primanje osobnih podataka koje su dali našoj tvrtki, u obliku koji se obično koristi i strojno čitljiv. Korisnici također imaju mogućnost zatražiti trenutni prijenos od Društva na treću stranu bez vlastitog posredovanja.

Pravo na prigovor

Korisnici imaju pravo prigovoriti korištenju vaših osobnih podataka u marketinške svrhe.

Statistička analiza podataka o prometu

Podaci o ponašanju prikupljaju se i pohranjuju tijekom pregledavanja naše stranice, npr. posjećene stranice, vrijeme boravka, učestalost posjeta itd. te se komuniciraju uslugama trećih strana kao što je Google Analytics kako bi se poboljšao marketing Kalogirosa. Ovi podaci ne identificiraju korisnike.

Ponovni marketing

Kako bi se oglasi prikazivali na stranicama trećih strana, mogu se otkriti informacije o prometu uslugama trećih strana, kao što su Google i Facebook.

Suradnja s nadležnim tijelima

Kalogiros neće otkriti, otkriti, prenijeti, širiti ili na bilo koji drugi način otkriti osobne podatke koje je korisnik pružio bez njegovog ili njezinog pristanka ili izričitog naloga, tek nakon toga na zakoniti zahtjev sudskih, policije i drugih upravnih tijela te u skladu s važećim zakonom.

Pitanja vezana uz prikupljanje, obradu i registraciju osobnih podataka, kao i zahtjeve za kopiranje ili brisanje, kontaktirajte nas telefonom ili e-mailom.

Korištenje web stranice Kalogiros pretpostavlja bezuvjetno prihvaćanje od strane korisnika gore navedenih uvjeta.