Условия за ползване

Авторските права върху съдържанието на този уебсайт се регулират от гръцкото, европейското и международното законодателство за авторското право и са собственост на Kalogiros. Никаква част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана без нашето писмено разрешение. Показването или възпроизвеждането на съдържание на Kalogiros е разрешено само след писмено разрешение от самата компания.

Показването и публикуването на информация и елементи като лога, имена и т.н. на уебсайта на Kalogiros, отнасящи се до него или трети страни, са защитени от разпоредби за търговски марки и не трябва да се тълкуват като автоматично лицензиране на правото им на използване.

Kalogiros не носи отговорност за грешки при обмена на данни.

Kalogiros не носи отговорност за съдържанието, продуктите и услугите на Kalogiros.

Използването на уебсайта Kalogiros трябва да бъде направено по такъв начин, че 1) използването му да не е възпрепятствано от трети страни, 2) да е в съответствие с приложимото законодателство и 3) да не причинява вреди на предоставяните услуги и мрежата, която ги предоставя.

Политика за поверителност

Kalogiros осигурява максималната възможна защита на личните данни на своите посетители и е в пълно съответствие с действащото законодателство на Органа за защита на личните данни 2472/97, както и с европейското Общият регламент за защита на данните (GDPR), който влиза в сила на 25.05.2018 г., се ангажира с приемането и пълното прилагане на съответните законодателни мерки.

Калогирос е предприел необходимите технически мерки, за да гарантира защитата на личните данни по време на съхранение, обработка и съхранение.

Събиране, обработка и защита на лични данни – права на субекта

Kalogiros си запазва правото да поддържа файл, както и да обработва лични данни на потребителите, ако е необходимо (напр. име, имейл адрес), които ще се съдържат в базата данни на платформата, чрез уебсайта. Kalogiros ще събира лични данни на потребителите само в случаи на доброволна концесия от тяхна страна за достъп до приложения и услуги, достъпни чрез уебсайта. Kalogiros няма да изисква лични данни на определени категории потребители при никакви обстоятелства.

Когато потребителят се регистрира на уебсайта с цел предоставяне на услуги, регистрацията на неговите данни предполага неговото съгласие относно събирането, обработването и използването на личните му данни въз основа на условия от тази политика за поверителност. Също така, преди да завърши процеса на регистрация (активирането на акаунта се постига чрез следване на връзката, изпратена на декларирания имейл) потребителят трябва изрично и изрично да даде своето съгласие, като приеме това. По-специално, потребителят, подобно на Kalogiros, трябва да приеме и да се съгласи с условията на разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (GDPR) 679/2016, който влиза в сила на 25 май 2018 г., относно събирането и обработката на личните данни на потребителите данни през уебсайта, с цел достъп на потребителя до предоставените електронни приложения, неговото обслужване, поддръжка и осъществяване на отношенията между потребителя и Kalogiros със специалното съгласие на потребителя.

Потребителят също ще трябва да даде изрично съгласие Kalogiros да изпраща електронни актуализации за продукти и услуги, освен ако изрично не е посочено, че е спрял да получава актуализации. Във всеки случай, потребителят има право да възрази срещу използването на неговата електронна поща или други данни за изпращане на актуализации на услугата, когато пожелае, като изпрати заявка до формуляра за електронна поща

Kalogiros е напълно хармонизиран с Общия регламент за защита на данните (GDPR) 679/2016. Съгласно съответните разпоредби, личните данни подлежат на законна и честна обработка по прозрачен начин. Събирането на лични данни на потребителите се извършва само за определени, изрични и законови цели, без да подлежи на обработване, несъвместимо с първоначалните цели. Личните данни на потребителите могат да се обработват само за архивиране, подобряване на услугите на платформата или статистически цели. Освен това са взети мерки за гарантиране точността на личните данни, както и коригирането или изтриването от самия потребител. Запазването на данни е валидно само за периода от време, необходим за функционирането на акаунта на всеки потребител. Kalogiros не съхранява лични данни, които са били изтрити от потребителите (незабавно изтриване дори от архивни копия). В същото време потребителите имат, когато пожелаят, право на достъп, обработка, коригиране, изтриване, ограничаване или преносимост, възражение и възражение, както е предвидено в регламента. Съответният потребител може да пристъпи към посочените по-горе действия след изпращане на съответното искане във формата за електронна комуникация.

Събиране на общи данни и информация

Докато сърфирате в уебсайта на Kalogiros, потребителската информация се събира и съхранява в регистрационни файлове на сървъра. Тази информация се отнася до IP адреса на потребителя, операционната система, датата и часа на повикването към сървъра, както и други релевантни данни. Тази информация не може да бъде идентифицирана от потребителя и използването им е само за улесняване на безпроблемната работа на сървърите.

Идентификация на клиента

Удостоверяването на потребител/клиент се извършва с помощта на два кода:

A) Парола и

B) Парола,

При влизане в сайта с използването на горните кодове, потребителят/клиентът получава достъп до личните си данни с абсолютна сигурност. Потребителят има възможност да променя секретния код за сигурност (парола) толкова пъти, колкото пожелае. Потребителят е единственият, който има право на достъп до своите данни и е единствено отговорен за запазването на поверителността на трети лица. Нашият уебсайт няма да разкрива или публикува лични данни и информация на потребители/клиенти.

Осигуряване на поверителността на прехвърлянето на вашите лични данни

Осигуряването на поверителността на прехвърлянето на лични данни на потребителите се извършва с помощта на протокола за криптиране SSL-128bit.

Криптография

Когато потребител разглежда нашия сайт, цялата потребителска информация и лични данни се криптират съгласно 128-битовия SSL протокол за криптиране. Шифроването е начин за криптиране на информация, докато достигне до получателя, който я декриптира с помощта на съответния ключ.

Електронна търговия

Този сайт предоставя на своите посетители/потребители възможността да купуват продукти или услуги чрез приложения за електронна търговия, като спазват специфичните условия на съответното законодателство, гарантиращи защитата на предоставените лични данни от потребители, докато използват тези услуги.

В случаите, когато приложенията за електронна търговия се извършват между потребители/членове и сайта, сайтът трябва да спазва решение Z1-496/2000 относно дистанционните продажби и разпоредбите на Закон 2251/ 1994 г. относно защитата на потребителите. Сайтът е длъжен да информира своите клиенти за а) характеристиките на своите продукти и/или услуги, б) цената, в) количеството и разходите за доставка, г) данъка върху добавената стойност, ако не е включен в цената, д) начин на плащане, е) начин на доставка и изпълнение, ж) продължителност на текущата оферта или нейната цена и з) право на отказ.

Данни за кредитната карта

Приложенията за електронна търговия на този уебсайт се управляват от доставчик трета страна, банкова институция или законно лицензиран доставчик на платежни услуги от Bank of Greece. Процесът на плащане се извършва въз основа на условията на съответния доставчик на услуги, към чийто уебсайт е направено сигурно препращане (пренасочване). Кредитната карта, декларирана от посетителя/ползвателя за завършване на плащането на услугите/продуктите на уебсайта, се таксува само за конкретната транзакция, освен ако посетителя/ползвателят изрично не е заявил съгласието си за автоматично дебитиране на кредитната му карта за подновяване на неговия абонамент или услуга. Уебсайтът не носи отговорност за условията на сделката или условията за използване на лични данни, с които са хармонизирани доставчиците, с които си сътрудничи за извършване на търговските сделки.

Формуляри за контакт

Докато разглеждат уебсайта на Kalogiros, потребителите имат възможност да общуват чрез формата за контакт или формуляра за заявка за ценоразпис и друга информация. При попълване и изпращане на формуляра изпратената информация като имейл, име, дата и час на изпращане и IP на потребителя се съхраняват на сървъра.

Абонирайте се за бюлетин

На уебсайта на Kalogiros потребителите могат да се абонират за бюлетина. В този случай лични данни като имейл, име, дата и час на изпращане и IP на потребителя се съхраняват на нашия сървър за изпращане на информативни и образователни имейли. Получателят има, когато пожелае, възможността да поиска прекратяване на получаването на информативни имейли, като избере да се отпише от съответния бюлетин.

Коментари в блога

Потребителите на този сайт имат възможността да публикуват своите мнения и коментари в блога. В този случай лични данни като име, имейл, дата и час на регистрация и техния IP се съхраняват на нашите сървъри. В случай, че потребителски партньор е публикувал коментар към публикация в блог, където предишни потребители също са публикували коментар, тогава предишните потребители са информирани по имейл за новия коментар. Kalogiros също има право да проверява преди публикуването на коментари и правото да не публикува или изтрива, ако те не отговарят на общите правила за използване или в случаите, когато коментарите са с рекламен характер. са връзки или html кодове, предизвикват конфликти с други потребители, съдържат обидно, расистко или неморално съдържание.

Потребителски права

Потребителите имат право да поискат електронно копие на събраните от тях данни, както и пълното им изтриване. Изключение правят случаите, в които данните трябва да се съхраняват за данъчни цели, като напр. след фактуриране на услуги, като в този случай техните данни трябва да се съхраняват в счетоводната програма и в файловете на счетоводната кантора, която ни обслужва.

По-конкретно правата на потребителите във връзка с предоставените от тях лични данни са следните:

Право на информация

Потребителите имат право да изискват информация за личните данни, предоставени от тях и запазени на този сайт.

Право на достъп

Потребителите имат право да поискат достъп до запазените лични данни, както и информация за всяка обработка. По-специално, те имат право да изискват информация за целите на обработването, категориите разкрити лични данни, получателите, времето за тяхното запазване и обработка, наличието на право на жалба до Органа за защита на личните данни, произхода на данните, когато не са предоставени от самите потребители.

Право на корекция

Потребителите имат право да поискат корекция на своите данни в случай на неправилно въвеждане или промяна.

Право на изтриване

Потребителите имат право да поискат частично или пълно изтриване на личните им данни, когато това вече не се счита за необходимо или когато желаят да оттеглят съгласието си. Kalogiros, в зависимост от случая, ще ви информира за пълното или частично изтриване на вашите данни или невъзможността да изтриете конкретни данни. Невъзможността за изтриване важи в случаите на някои закони или изпълнение на задължение от обществен интерес, права на свобода на изразяване и правен иск, който изисква тяхното запазване.

Ограничение вдясно

Потребителите имат право да поискат ограничаване на обработката на вашите данни, количествено, временно и във връзка с целта на обработката. По-специално, ограничението може да се отнася до (1) или конкретна категория данни, (2) или целите на обработването, (3) или случаи, когато обработката на данните се счита за незаконна, но потребителите не желаят да ги изтрият тъй като тяхното запазване може да служи за други цели.

Преносимост вдясно

Потребителите имат право да поискат да получат личните данни, които са предоставили на нашата компания, във форма, която обикновено се използва и може да се чете машинно. Потребителите също имат възможност да поискат незабавно прехвърляне от Компанията към трета страна без тяхно собствено посредничество.

Право на възражение

Потребителите имат право да възразят срещу използването на личните ви данни за маркетингови цели.

Статистически анализ на данните за трафика

Данните за поведението се събират и съхраняват, докато сърфирате в нашия сайт, напр. посетени страници, времена на престой, честота на посещения и т.н. и се съобщават на услуги на трети страни като Google Analytics с цел подобряване на маркетинга на Kalogiros. Тези данни не идентифицират потребителите.

Ремаркетинг

За да се показват реклами на сайтове на трети страни, информацията за трафика към услуги на трети страни, като Google и Facebook, може да бъде разкрита.

Сътрудничество с властите

Kalogiros няма да разкрива, разкрива, предава, разпространява или по друг начин разкрива лични данни, предоставени от Потребителя без неговото или нейното съгласие или изрична заповед, само след това по законосъобразно искане на съд, полиция и други административни органи и в съответствие с приложимото законодателство.

Въпроси относно събирането, обработката и регистрацията на лични данни, както и искания за копиране или изтриване, моля, свържете се с нас по телефона или по имейл.

Използването на уебсайта на Kalogiros предполага безусловното приемане от страна на потребителя на горните условия.